Laitteet

Lämpökamera, FLUKE TIR, IR Fusion.
Monitoimimittari, Trotec T3000.
Ilmankosteusanturit: Trotec TS 210 SDI, Trotec TS 250 SDI.
Puuanturit: TS 060 piikkianturi, TS 012 300mm eristetyt pyöreät teräspiikit, TS 016 300mm eristetyt litteät teräspiikit.
Videoendoskooppi, Trotec BO 26.
Pintakosteusmittari, Trotec 650T
Pintalämpötila ja kastepistemittari, BOSCH PTD1
Ilmanpaine-eromittari, TESTO 510
Ilmanvirtaus, -lämpötila ja -kosteusmittari, EXTECH 45158
Savukynä, Björnax
Digitaalikamera, Nikon D3100a

Lämpökuvauksella mitataan kohteen pinnasta lähtevää lämpösäteilyä. Lämpökamera muodostaa mittaustiedoista selkeän ja havainnollisen kuvan kiinteän kohteen lähettämän infrapunasäteilyn perusteella, jolloin kuvasta voidaan määrittää kohteen pintalämpötila asteina. Laite ei mittaa ilman tai kaasujen lämpötilaa.
Lämpökuvaus on pintoja rikkomaton tapa tutkia rakennuksen kuntoa. Lämpökuvauksella paikannetaan kiinteistön rakenteiden vikoja, kuten lämmöneristyksen kunto, eristevikoja, kylmäsiltoja ja ilmavuotoja. Nämä lisäävät energiankulutusta ja vaikuttavat asumisviihtyvyyteen.
Ilmavuodot voivat aiheuttaa myös riskejä kosteus- ja homevaurioista. Varmistamme tämän tarvittaessa homekoiralla. Sisätiloihin vuotava ilma saattaa myös tuoda mukanaan ulkoilman ja rakenteiden epäpuhtauksia.
Lämpökuvauksella voidaan myös selvittää vesipattereiden ja putkistojen mahdollisia vuotoja sekä lattialämmitysputkien sijainti.
Lämpökuvaksen pohjalta tehdyt korjaustyöt maksavat lämpökuvauksen takaisin lyhyessä ajassa. Lämpökuvauksella pystytään kartoittamaan rakennuksen kunto ja korjaustarve ennen suuria remontteja. Tällöin korjaustoimenpiteet pystytään kohdentamaan oikein ja vältytään ylimääräisiltä lisäkustannuksilta.Sampsan lämpökamerakoulutustodistus.

 

Monitoimimittari, Trotec T3000: Mittalaite, jolla siihen kiinnitettävistä mitta-antureista riippuen voidaan mitata ilman lämpötila- ja kosteusolosuhteita niin ulkoilmasta sisäilmasta, kuin rakenteen sisältäkin. Lisäksi erilaisilla piikkiantureilla voidaan mitata rakenteissa olevaa kosteutta (esim. puu).
Ilmankosteusanturit: Trotec TS 210 SDI ulko- ja sisäilman kosteuden mittaamiseen, Trotec TS 250 SDI seinä- ja ontelorakenteiden sisällä olevan ilmankosteuden mittaamiseen.
Puuanturit: TS 060 piikkianturi on rakenteen näkyvän puumateriaalin kosteuden mittaamiseen, TS 012 300mm eristetyt pyöreät teräspiikit ja TS 016 300mm eristetyt litteät teräspiikit syvemmällä olevien puurakenteiden kosteuden mittaamiseen.
Videoendoskooppi, Trotec BO 26: Rakenteen aukoista tehtäviin rakenteen sisällä olevien kohteiden ja olosuhteiden visuaalisiin tähystyksiin

Pintakosteusmittari, Trotec 650T
: on ammattimainen käsimittari, jolla mitataan nopeasti ja pintaa rikkomatta kosteuden leviämistä rakenteista aina 4 cm:n syvyyteen asti.

Pintalämpötila- ja kastepistemittari, BOSCH PTD1: Mitataan rakenteen pintalämpötilaa, jota verrataan huoneilman kosteusprosenttiin sekä lämpötilaan, laite laskee kastepisteen jossa rakenteeseen on vaarassa tiivistyä kosteutta.

Ilmanpaine-eromittari, TESTO 510: Mitataan ulko- ja sisäilman välistä ilmanpaine eroa, jolloin nähdään onko alipaine kiinteistössä ohjearvoissa.

Ilmanvirtaus, -lämpötila ja -kosteusmittari, EXTECH 45158: Mitataan ulkona tuulen nopeutta sekä suuntaa, joilla on vaikutusta lämpövuotoihin.

Savukynä, Björnax: Merkkisavukynää käytetään ilmavirtauksen suunnan tutkimiseen esimerkiksi ilmastoinnin pääte-elimissä ja rakennuksen ulkovaipan vuotokohtien paikantamiseen.


 

 

Homekoirat S&S, Saara Pulkkinen